Jokainen kunta voi tehdä ilmastotekoja

Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön on Keski-Suomen liiton toteuttama hanke, joka saa rahoitusta ympäristöministeriön Alueet kuntien ilmastotyön tukena -rahoitushausta. 1.6.2022–31.5.2023 toteutettavan hankkeen tavoitteena on kasvattaa Keski-Suomen kuntien ilmastotyön osaamista ja aktivoida kuntia systemaattiseen, konkreettiseen ilmastotyöhön. Hankkeen tuki on avointa kaikille Keski-Suomen kunnille, mutta pääpaino on pienten ja keskisuurten sekä ilmastotyötä aloittelevien kuntien auttamisessa. Hanke toteuttaa Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 tiekarttaa.

Hanketyötä tehdään kahdella tapaa:

1. Tarjoamme kunnille tietoa ja tukea ilmastotyön perusteiden ymmärtämiseen, työkalujen ja verkostojen tuntemukseen ja omien päästövähennysmahdollisuuksien tunnistamiseen. Ilmastotyön konkretisointia ja näkyväksi tekemistä varten käynnistettiin myös viestintäkampanja.

2. Toisessa osassa puolestaan autetaan kuntia tunnistamaan ulkopuolisia ilmastotyön rahoitusmahdollisuuksia ja hakemaan rahoitusta. Tarpeen mukaan ilmastonmuutoksen hillinnän ohella käsitellään myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemoja.

Hankkeen tapahtumien materiaalit ja muuta ilmastotyöhön liittyvää aineistoa tallennetaan tältä sivustolta löytyvään Materiaalipankkiin.

Tehdään keskisuomalaiset energiateot näkyviksi!

Mikä voisi olla teidän perheenne, yrityksenne tai yhteisönne oma energiateko? Ota haaste vastaan ja ilmoita energiateko verkkolomakkeella. Kolme keskisuomalaista energiatekoa palkitaan energiaa säästävillä palkinnoilla.

Pääset tutustumaan keskisuomalaisten energiatekoihin seuraavien linkkien takaa viikolta 39 alkaen.