Ilmastoaskeleet – toimien eteneminen

Askelia kohti hiilineutraalia Keski-Suomea 2030

Sivua päivitetään jatkuvasti.

Kuvituskuvassa henkilö taluttaa polkupyörää, jonka tarakalla turvaistuimessa istuu lapsi. Taustalla on juna.

Sähköinen sotekeskus monipuolistaa Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelutarjontaa

Keski-Suomen hyvinvointialue on ottanut käyttöön sähköisen sotekeskuksen eli OmaKS.fi -palvelun, joka laajenee jatkuvasti. Tällä hetkellä tarjolla olevia palveluja ovat mm. sairaanhoitajan päivystys, nuorten chat, seniorichat, sosiaaliohjaajan vastaanotto, elämäntapaohjaus ja ravitsemusterapia.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Liikkuminen -teeman toimenpide Saavutettavat palvelut

Päivityksen ajankohta: 5/2024

Kuvituskuvassa kaksi henkilöä katsoo peltoaukion laidalla kohti aurinkoa.

Hävikkiruokaa vähennetään Jyväskylän Kylän Kattauksessa monella tavalla

Jyväskylässä Kylän kattaus myy kouluilta ja päiväkodeilta ylijäänyttä lounasruokaa monella tavalla: hävikkilounaiden ja sisäisen hävikkiruoan myynnin oheen on uutena käytäntönä tullut hävikkiruoan myyminen ResQ-sovelluksessa.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Maatalous ja metsät -teeman toimenpide Hävikin välttäminen

Päivityksen ajankohta: 5/2024

Kuvituskuvassa henkilö taluttaa polkupyörää, jonka tarakalla turvaistuimessa istuu lapsi. Taustalla on juna.

Yleiskaavalla kohti kestävää kasvua ja sujuvaa arkea Jyväskylässä

Yleiskaava määrittää kaupungin kehitystä sekä ohjaa muutosta seuraavien vuosikymmenien päähän. Yleiskaavan yksityiskohtaisemmat tavoitteet on esitetty neljässä kokonaisuudessa, jotka ovat resurssiviisas yhdyskuntarakenne, fiksu ja kestävä liikkuminen, vihreä ja sininen ympäristö sekä monipuoliset mahdollisuudet elinkeinoille.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Liikkuminen -teeman toimenpide Toimivaa yhdyskuntarakennetta kaavoituksella

Päivityksen ajankohta: 5/2024

Kuvituskuvassa kaksi henkilöä katsoo peltoaukion laidalla kohti aurinkoa.

Suometsien kestävän käytön ja hoidon menetelmiä kehitetään

Suometsien kestävän käytön kehittämiseen keskittyy JAMK:in ja yhteistyökumppa-neiden TäsmäSuo –hankekokonaisuus. Tavoitteena on edistää kestävää, hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista suometsien käyttöä Keski-Suomessa kehittämällä suometsien metsänhoitoa niin, että soiden hiilipäästöt vähenevät, hiilinielut vahvistuvat ja niiden monimuotoisuus sekä vesiensuojelutoimet paranevat.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Maatalous ja metsät -teeman toimenpide Metsien kestävä käyttö

Päivityksen ajankohta: 5/2024

Kuvituskuvassa Kaksi hymyilevää henkilöä katsoo kameran suuntaan. Toisella on kädessä istutuslapio. Henkilöiden lisäksi kuvassa on kasvilaatikoita, joissa kasvaa kasveja. Taustalla näkyy puita ja rakennus.

JVA kouluttaa asukkaistaan energiaeksperttejä

Koulutus tarjoaa kattavan tietopaketin sähkö, vesi, lämmitys ja jäteasioista. Koulutuksen saanut energiaekspertti voi toimia asukaskokouksen päätöksellä talonsa asiantuntijana energia-asioissa. 

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Yksilö ja yhteisö -teeman toimenpide Taloyhtiöt kestävän elämäntavan tukena

Päivityksen ajankohta: 5/2024

Kuvituskuvassa Kaksi hymyilevää henkilöä katsoo kameran suuntaan. Toisella on kädessä istutuslapio. Henkilöiden lisäksi kuvassa on kasvilaatikoita, joissa kasvaa kasveja. Taustalla näkyy puita ja rakennus.

Kestävyyttä edistetään julkisilla hankinnoilla Jämsässä

Kestävyys- ja ympäristökriteerit ovat mukana Jämsän kaupungin uudessa  hankintaohjeessa. Ohjeessa tunnistetaan, että hankintojen avulla on mahdollista tukea uusia, kestäviä ratkaisuja ja edistää hyviä käytäntöjä.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Yksilö ja yhteisö -teeman toimenpide Kunnan ilmastoteot

Päivityksen ajankohta: 5/2024

Kuvituskuvassa ilmakuva, jossa on vasemmalla peltoa, keskellä useita aurinkopaneeleita ja oikeassa laidassa rakennuksia.

Hukkalämpöä talteen ja käyttöön Jyväskylän Eteläportissa

Energiayhtiö Alva on rakentanut Woodspin Oy:n tehtaan yhteyteen Jyväskylän Eteläporttiin teollisen mittaluokan lämpöpumppulaitoksen. Laitos kierrättää tehtaalta tulevan hukkalämmön takaisin hyötykäyttöön kaukolämpöverkkoon.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Energia -teeman toimenpide Hukkalämmön hyödyntäminen

Päivityksen ajankohta: 4/2024

Kuvituskuvassa on puukoulu ja sen pihapiiri. Pihalla on portaat, jalkapallokenttä, koripallokenttä ja kiipeilyteline.

Tuulivoiman ja aurinkopaneeliratkaisuiden osaamiskeskittymä Äänekoskelle

Poken Äänekoskella sijaitseviin tiloihin rakennetaan tuulivoiman ja aurinkopaneeliratkaisuiden oppimistilaa ja osaamiskeskittymää tuulivoima- ja aurinkopaneeliratkaisuiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Elinkeinot -teeman toimenpide Osaamisen muutostarpeiden ennakointi ja niihin vastaaminen

Päivityksen ajankohta: 4/2024

Kuvituskuvassa Kaksi hymyilevää henkilöä katsoo kameran suuntaan. Toisella on kädessä istutuslapio. Henkilöiden lisäksi kuvassa on kasvilaatikoita, joissa kasvaa kasveja. Taustalla näkyy puita ja rakennus.

Kestävä tulevaisuus -tiekartta vie JAMKia kohti kestävyyttä ja vastuullisuutta 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kestävän tulevaisuuden tiekartan avulla vähennetään hiilijalanjälkeä ja kasvatetaan positiivista kädenjälkeä. Kestävää kehitystä ja vastuullisuutta toteutetaan niin koulutuksessa ja TKI-toiminnassa kuin johtamisessa ja henkilöstön osaamisessakin.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Yksilö ja yhteisö -teeman toimenpide Oppilaitokset kestävän elämäntavan tukena

Päivityksen ajankohta: 11/2023

Kuvituskuvassa henkilö taluttaa polkupyörää, jonka tarakalla turvaistuimessa istuu lapsi. Taustalla on juna.

Joutsassa ja Keuruulla käyttöön työntekijöiden pyöräetu

Joutsan kunnassa ja Keuruun kaupungissa on otettu käyttöön työntekijöiden työsuhdepolkupyöräetu. Työsuhdepolkupyöräetu tarkoittaa, että työnantaja antaa työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tämän vapaa-ajalle työnantajan suoraan omistaman tai leasingsopimuksella hankkiman polkupyörän.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Liikkuminen-teeman toimenpide Kestävät liikkumisen tavat monipuolistuvat

Päivityksen ajankohta: 11/2023

Kuvituskuvassa on puukoulu ja sen pihapiiri. Pihalla on portaat, jalkapallokenttä, koripallokenttä ja kiipeilyteline.

Kiertotalouden osaamiskeskittymä: yhteistyöllä jätteistä korkean jalostusasteen tuotteiksi

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen koordinoima Kiertotalouden osaamiskeskittymä (CECE) on tutkimusorganisaatioiden ja yritysten verkosto, joka yhdistää korkeatasoisen tutkimuksen ja yritysten kehitystarpeisiin liittyvät haasteet. Tutkimushankkeita yhdistävät vihreät ja vähähiiliset teknologiat sekä niissä tarvittavien raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Elinkeinot-teeman toimenpide Vähäpäästöisempää liiketoimintaa

Päivityksen ajankohta: 11/2023

Kuvituskuvassa ilmakuva, jossa on vasemmalla peltoa, keskellä useita aurinkopaneeleita ja oikeassa laidassa rakennuksia.

Maatilakokoluokan biokaasulaitos Toivakkaan

Toivakkaan Mäntyniemen tilalle on rakennettu maatilakokoluokan biokaasulaitos. Laitos tuottaa uusiutuvaa energiaa lannasta ja kierrättää näin biopohjaisista jätteistä energiaa ja lannoitteita.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Energia -teeman toimenpide Lisää biokaasun tuotantoa ja käyttöä

Päivityksen ajankohta: 10/2023

Kuvituskuvassa Kaksi hymyilevää henkilöä katsoo kameran suuntaan. Toisella on kädessä istutuslapio. Henkilöiden lisäksi kuvassa on kasvilaatikoita, joissa kasvaa kasveja. Taustalla näkyy puita ja rakennus.

12 kuntaa valmistelemaan ilmastosuunnitelmia

12 keskisuomalaista kuntaa alkaa valmistella ilmastosuunnitelmia kahdessa kuntien ilmastohankkeessa. Suunnitelmissa tunnistetaan kuntien tärkeimpiä päästölähteitä, mietitään millä toimenpiteillä niihin voidaan puuttua sekä sovitaan, miten edistymistä seurataan.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Yksilö ja yhteisö -teeman toimenpide Systemaattisuutta kuntien ilmastotyöhön

Päivityksen ajankohta: 9/2023

Kuvituskuvassa henkilö taluttaa polkupyörää, jonka tarakalla turvaistuimessa istuu lapsi. Taustalla on juna.

Kinkovuoreen uusi kevyen liikenteen väylä

Muuramen ja Säynätsalon välille on valmistunut uusi Kinkovuoren kevyen liikenteen väylä. Väylä parantaa pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksia alueella.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Liikkuminen -teeman toimenpide Infran kunnossapito ja parantaminen

Päivityksen ajankohta: 5/2023

Kuvituskuvassa Kaksi hymyilevää henkilöä katsoo kameran suuntaan. Toisella on kädessä istutuslapio. Henkilöiden lisäksi kuvassa on kasvilaatikoita, joissa kasvaa kasveja. Taustalla näkyy puita ja rakennus.

Ympäristövahdista tietoa ilmastotoimien etenemisestä

Jyväskylässä on otettu käyttöön ympäristövahti-palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi seurata kaupungin ilmastotoimien etenemistä. Vastaava palvelu on käytössä myös ainakin Äänekoskella ja Viitasaarella.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Yksilö ja yhteisö -teeman toimenpide Systemaattisuutta kuntien ilmastotyöhön

Päivityksen ajankohta: 4/2023

Kuvituskuvassa henkilö taluttaa polkupyörää, jonka tarakalla turvaistuimessa istuu lapsi. Taustalla on juna.

Kuntiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmia

Jämsässä ja Laukaassa on tehty Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat. Ohjelmilla parannetaan kävelyn ja pyöräilynolosuhteita, turvallisuutta ja houkuttelevuutta kunnissa.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Liikkuminen -teeman toimenpide Lihasvoimalla kulkeminen

Päivityksen ajankohta: 3/2023

Kuvituskuvassa ilmakuva, jossa on vasemmalla peltoa, keskellä useita aurinkopaneeleita ja oikeassa laidassa rakennuksia.

Kunnat aktiivisia energiansäästökampanjoissa

21 Keski-Suomen kuntaa osallistui lämmityskaudella 2022-2023 maakunnalliseen Koko Keski-Suomi säästää energiaa ja kansalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Energia-teeman toimenpide Kuntien ja yritysten energiatehokkuus paremmaksi ja energiankulutus laskuun

Päivityksen ajankohta: 3/2023

Kuvituskuvassa Kaksi hymyilevää henkilöä katsoo kameran suuntaan. Toisella on kädessä istutuslapio. Henkilöiden lisäksi kuvassa on kasvilaatikoita, joissa kasvaa kasveja. Taustalla näkyy puita ja rakennus.

Viitasaaren kaupunki Hinku-verkostoon

Viitasaaren kaupunki liittyi syksyllä 2022 ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien Hinku-verkostoon ja sitoutui kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen.

Tiekartan toimenpide, joka etenee: Yksilö ja yhteisö -teeman toimenpide Systemaattisuutta kuntien ilmastotyöhön

Päivityksen ajankohta: 10/2022