LUMOAVA-hanke

Kuvassa on kukkaniittyä.

Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi -hankkeessa (LUMOAVA) kytketään ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä yhteen Keski-Suomessa, tuotetaan ja koostetaan luontotietoa sekä otetaan tutkimustietoa laajasti käyttöön Keski-Suomessa.

Pitkän aikavälin tavoitteena ​on pysäyttää luontokato ja saavuttaa hiilineutraalius Keski-Suomessa vuoteen 2030 mennessä sekä luoda elinvoimaista ja kokonaiskestävää Keski-Suomea, jossa niin luonto kuin ihminenkin voivat hyvin.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen kesto on 1.9.2023–31.12.2025.

Toimenpiteet

LUMOAVA-hanke muodostuu kolmesta työpaketista.

 1. työpaketissa
 • Tuotetaan tietoa Keski-Suomen luonnon tilasta sekä hiilinieluista ja -varastoista.​
 • Täydennetään ymmärrystä luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä ja selvitetään luontokadon vaikutuksia Keski-Suomeen.
 1. työpaketissa
 • Viedään luonto- ja ilmastotietoa osaksi maakuntatason prosesseja.
 • Tunnistetaan monimuotoisuustoimia ja -toimijoita.
 • Täydennetään Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartasta Keski-Suomen Luonto- ja ilmastotiekartta. ​
 • Luodaan tiekartan yhteyteen tietopankki ja seurantamalli sekä luodaan alueellisen yhteistyön malli.​
 1. työpaketissa
 • Tehdään näkyväksi luontokadon vaikutuksia sekä tunnistetaan ja tehdään näkyväksi kiertotalouden mahdollisuuksia. luontokadon torjunnassa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. ​
 • Tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia ja tehdään niitä näkyviksi. ​
 • Tarjotaan tukea ja koulutusta sidosryhmille kuten kunnille, yrityksille, yhdistyksille ja maanomistajille. ​
 • Lisätään yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Rahoituksen myöntäjä on Keski-Suomen liitto.

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus -logot