Työpaketti 2: Tiedolla johtamisen kehittäminen

Kuusitiainen ja linnunpönttö

Toinen työpaketti keskittyy tiedolla johtamisen kehittämiseen ja luonto- ja ilmastotiedon integrointiin päätöksentekoon. Työpaketissa kootaan ja kehitetään toimenpiteitä, työkaluja ja menetelmiä, joilla eri toimijat voivat ottaa luontotietoa entistä paremmin käyttöön ja hillitä luontokatoa ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Pohjana toimii ensimmäisessä työpaketissa tuotettu tieto. Tuotoksena on kartoituksia, toimintamalleja ja päivitetty Keski-Suomen luonto- ja ilmastotiekartta. Työpaketin toteutusaika on 9/2023-12/2025.

Työpaketin toimenpiteet:

  • Vahvistamme biodiversiteetti- ja ilmastotiedon ohjausvaikutusta ja integrointia päätöksentekoon viemällä luonto- ja ilmastotietoa osaksi erilaisia maakunnan strategioita ja prosesseja​.
  • Kartoitamme monimuotoisuustoimia ja -toimijoita.
  • Parannamme luontotiedon saavutettavuutta ja luomme materiaalipankin tälle tiedolle.
  • Täydennämme Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta Keski-Suomen Luonto- ja ilmastotiekartaksi​.
  • Luomme seuranta- ja yhteistyömallit​ alueelliselle luonto- ja ilmastoyhteistyölle.

Koostamme tälle sivulle tietoa toimenpiteiden etenemisestä.