Työpaketti 2: Tiedolla johtamisen kehittäminen

Kuusitiainen ja linnunpönttö

Toinen työpaketti keskittyy tiedolla johtamisen kehittämiseen ja luonto- ja ilmastotiedon integrointiin päätöksentekoon. Työpaketissa kootaan ja kehitetään toimenpiteitä, työkaluja ja menetelmiä, joilla eri toimijat voivat ottaa luontotietoa entistä paremmin käyttöön ja hillitä luontokatoa ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Pohjana toimii ensimmäisessä työpaketissa tuotettu tieto. Tuotoksena on kartoituksia, toimintamalleja ja päivitetty Keski-Suomen luonto- ja ilmastotiekartta. Työpaketin toteutusaika on 9/2023-12/2025.

Työpaketin toimenpiteet:

  • Vahvistamme biodiversiteetti- ja ilmastotiedon ohjausvaikutusta ja integrointia päätöksentekoon viemällä luonto- ja ilmastotietoa osaksi erilaisia maakunnan strategioita ja prosesseja​.
  • Kartoitamme monimuotoisuustoimia ja -toimijoita.
  • Parannamme luontotiedon saavutettavuutta ja luomme materiaalipankin tälle tiedolle.
  • Täydennämme Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta Keski-Suomen Luonto- ja ilmastotiekartaksi​.
  • Luomme seuranta- ja yhteistyömallit​ alueelliselle luonto- ja ilmastoyhteistyölle.

Koostamme tälle sivulle tietoa toimenpiteiden etenemisestä.

ToimenpideMitä tehty?Mitä tulossa?
2.1 Luonnon monimuotoisuus huomioon maakuntatason strategisissa prosesseissa.Luonto- ja ilmastoteemojen näkymistä maakunnan erilaisissa strategioissa ja ohjelmissa on kartoitettu. Tämä on toteutettu tunnistamalla maakunnan päätöksentekoprosesseihin vaikuttavia strategioita ja selvittämällä tiettyjen sanojen esiintyvyyttä näissä strategioissa. Maakunnan merkittäviä strategioita ja ohjelmia tunnistettiin 57 kappaletta.Yhteenveto sanojen esiintyvyydestä julkaistiin helmikuussa 2024. Analyysi toistetaan hankkeen loppuvaiheessa. Analyysien välissä edistetään luonto- ja ilmastoteemojen huomioimista osana strategiaprosesseja.
2.2 Kartoitusta monimuotoisuustoimista ja -toimijoista.Keski-Suomessa menossa olevista luonto- ja ilmastoaiheisista hankkeista on kerätty tietoa ja julkaistu nettisivu. Sivua päivitetään jatkuvasti. Kirjallisuudesta ja mm. toimialojen ympäristö- ja vähähiilisyysohjelmista on etsitty tietoa toteutetuista monimuotoisuustoimista. Monimuotoisuustoimia käsittelevää kyselyä on valmisteltu. Monimuotoisuustoimia käsittelevä kysely käynnistetään tammikuussa 2024.

Monimuotoisuustoimia kartoitetaan myönnetyistä luvista, mm. ympäristöluvista ja maakunnassa toteutetuista hankkeista, mm. Helmi- ja Metso-hankkeet.