Työpaketti 3: Tieto käyttöön Keski-Suomessa

Kuvituskuvassa maisema, jossa metsää ja järveä.

Kolmas työpaketti keskittyy lisäämään maakunnan erilaisten toimijoiden tieto- ja taitotasoa luontokadosta, ilmastonmuutoksesta ja luonnon tilan parantamisesta. Työpaketissa opastetaan ja koulutetaan luonnon tilaa parantaviin tekoihin ja tuetaan yrityksiä löytämään luontokadon ehkäisystä ja ilmastonmuutoksen hillinnästä uutta liiketoimintaa ja parantaa erityisesti maaseudun työllisyyttä. Työpaketissa on vahva painotus viestintään, sidosryhmien koulutukseen ja yhteistyöhön. Sidosryhmille järjestetään mm. erilaisia koulutuksia, työpajoja ja infotilaisuuksia. Tuotoksena on arviointimalleja, työpajojen ja tilaisuuksien aineistoja ja viestintämateriaalia. Työpaketin toteutusaika on 4/2024-12/2025.

Työpaketin toimenpiteet:

  • Teemme näkyväksi yritysten monimuotoisuusvaikutuksia.
  • Tunnistamme kiertotalouden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa sekä luontokadon torjunnassa.
  • Tunnistamme luonto- ja ilmastonäkökulmien huomioimisesta syntyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai liiketoiminnan muutostarpeita.
  • Tarjoamme kunnille tukea osaamisen kehittämiseen luontokadosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
  • Tarjoamme yhdistyksille tukea osaamisen kehittämiseen luontokadosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
  • Tarjoamme maanomistajille tukea osaamisen kehittämiseen luontokadosta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.

Koostamme tälle sivulle tietoa toimenpiteiden etenemisestä.