Joutsen ja kaksi sorsaa vedessä.

Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Äänekosken kaupungin verkkosivulla. Äänekosken kaupunki seuraa aktiivisesti alueen kasvihuonekaasujen kehitystä CO2-raportin avulla. Uusimman raportin mukaan vuonna 2022 Äänekoskella päästöt vähenivät: ilman teollisuutta Äänekosken päästöt laskivat peräti 5 […]

Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Read More »

Kuntien ilmasto- ja luontotyö

Ilmastotyö koetaan tärkeäksi Pohjoisessa Keski-Suomessa

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Sydänsuomessa-verkkosivustolla. Pohjoisen Keski-Suomen kuntien asukkaille pidetyn ilmastokyselyn mukaan kunnilta odotetaan konkreettisia ilmastotoimia, puitteita kestävälle elämäntavalle sekä viestimistä paikallisista ekoteoista. Kysely toteutettiin 16.1.–18.2.2024 osana Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma –hanketta.

Ilmastotyö koetaan tärkeäksi Pohjoisessa Keski-Suomessa Read More »

Kuntien ilmasto- ja luontotyö, Yleinen
Joutsen ja kaksi sorsaa vedessä.

Kysely: Millaisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia Keski-Suomessa tehdään?  

Luonnon monimuotoisuutta voidaan turvata ja lisätä monenlaisin keinoin, esimerkiksi perustamalla niittyjä, suosimalla pölyttäjille tärkeitä kasveja tai valitsemalla materiaaleja, joiden hankinnasta aiheutuu mahdollisimman vähän vaikutuksia luontoon. Keinovalikoima on laaja ja luonnon

Kysely: Millaisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia Keski-Suomessa tehdään?   Read More »

LUMOAVA
Kuvituskuva, jossa kaksi pyöräilijää.

Äänekoskelle halutaan parempia ja turvallisempia kävely- ja pyöräilyreittejä

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Äänekosken kaupungin verkkosivulla. Äänekosken kaupunki sai Traficomin 18 000 euron rahoituksen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tekemiseen. Ohjelman laatiminen on osa Äänekosken kaupungin aktiivista ilmasto- ja ympäristötyötä.

Äänekoskelle halutaan parempia ja turvallisempia kävely- ja pyöräilyreittejä Read More »

Kuntien ilmasto- ja luontotyö
Vanhempi, harmaatukkainen nainen on kumartunut metsässä esittelemään pienelle pojalle naavaa., jota poika osoittaa ihmettelevän näköisenä sormellaan.

Äänekoskelle saadaan lisää sähköautojen latausasemia tämän vuoden aikana

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Äänekosken kaupungin verkkosivulla. Äänekoskelle saadaan lisää sähköautojen latausasemia tämän vuoden 2024 loppuun mennessä. Latausasemien hankinta on osa Äänekosken kaupungin aktiivista ilmasto- ja ympäristötyötä. Huolehdimme ympäristöstämme niin,

Äänekoskelle saadaan lisää sähköautojen latausasemia tämän vuoden aikana Read More »

Kuntien ilmasto- ja luontotyö, Yleinen

Äänekosken kaupunki tekee työtä vähäpäästöisemmän liikenteen edistämiseksi

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Äänekosken kaupungin verkkosivulla. Äänekosken kaupungilla on alkanut Resurssiviisas Äänekoski – Vähäpäästöinen tieliikenne -hanke, jonka tavoitteena on vähentää tieliikenteen alueellisia päästöjä vauhdittamalla vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämistä. Haluamme

Äänekosken kaupunki tekee työtä vähäpäästöisemmän liikenteen edistämiseksi Read More »

Kuntien ilmasto- ja luontotyö

Keski-Suomen luonnon monimuotoisuusselvitys summaa maakunnan luonnon nykytilan

Tiedote on alun perin julkaistu Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla. Tänä vuonna päivitetään tietämys Keski-Suomen luonnon tilasta ajan tasalle Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnistämässä luonnon monimuotoisuusselvityksessä. Selvityksessä kootaan kattavasti yhteen olemassa olevaa paikkatietopohjaista luontotietoa

Keski-Suomen luonnon monimuotoisuusselvitys summaa maakunnan luonnon nykytilan Read More »

LUMOAVA, Yleinen

Ilmastokysely pohjoisen Keski-Suomen kuntien asukkaille – vaikuta kuntasi ilmastotyöhön

Artikkeli on alun perin julkaistu Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla. Pohjoisen Keski-Suomen kunnat haluavat kuulla alueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden ajatuksia siitä, millaisiin asioihin kuntien toivotaan ilmastotyössään panostavan. Ilmastokyselyssä kartoitetaan myös kuntalaisten

Ilmastokysely pohjoisen Keski-Suomen kuntien asukkaille – vaikuta kuntasi ilmastotyöhön Read More »

Kuntien ilmasto- ja luontotyö

Luonto- ja ilmastoteemat näkyvät vaihtelevasti Keski-Suomen strategioissa

Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi –hankkeessa (LUMOAVA) selvitettiin luonto- ja ilmastoteemojen esiintyvyyttä maakunnan strategioissa ja ohjelmissa. Esiintyvyys on vaihtelevaa.  LUMOAVA-hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa teemoja ja tilanteita, joissa Keski-Suomessa luonto-

Luonto- ja ilmastoteemat näkyvät vaihtelevasti Keski-Suomen strategioissa Read More »

Kuntien ilmasto- ja luontotyö, LUMOAVA, Yleinen