Työpaketti 1: Tietopohjan täydennys

Lehtometsää Vaarunvuorilla

Ensimmäinen työpaketti keskittyy tiedon tuottamiseen Keski-Suomen luonnon kokonaistilasta, hiilinieluista ja -varastoista, luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä ja luontokadon vaikutuksista. Tuotoksena on selvityksiä ja arviointeja. Työpaketin toteutusaika 9/2023-4/2025.

Työpaketin toimenpiteet:

  • Tuotamme tietoa Keski-Suomen luonnon kokonaistilanteesta ml. luontotyypeistä ja lajistosta.
  • Tuotamme tietoa maankäyttösektorin hiilitaseesta.
  • Tunnistamme biodiversiteetin ja ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen yhteyksiä ja mahdollisia ristiriitaisuuksia. ​
  • Tuotamme tietoa luontokadon vaikutuksista alueen toimijoille ja alueen toimintojen vaikutuksista luontokatoon.

Koostamme tälle sivulle tietoa toimenpiteiden etenemisestä.