Työpaketti 1: Tietopohjan täydennys

Kuvassa metsäinen järvimaisema. Edessä mäntyjen runkoja, joiden välistä järvimaisema näkyy.

Ensimmäinen työpaketti keskittyy tiedon tuottamiseen Keski-Suomen luonnon kokonaistilasta, hiilinieluista ja -varastoista, luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä ja luontokadon vaikutuksista. Tuotoksena on selvityksiä ja arviointeja. Työpaketin toteutusaika 9/2023-4/2025.

Työpaketin toimenpiteet:

  • Tuotamme tietoa Keski-Suomen luonnon kokonaistilanteesta ml. luontotyypeistä ja lajistosta.
  • Tuotamme tietoa maankäyttösektorin hiilitaseesta.
  • Tunnistamme biodiversiteetin ja ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen yhteyksiä ja mahdollisia ristiriitaisuuksia. ​
  • Tuotamme tietoa luontokadon vaikutuksista alueen toimijoille ja alueen toimintojen vaikutuksista luontokatoon.

Koostamme tälle sivulle tietoa toimenpiteiden etenemisestä.

ToimenpideMitä tehty?Mitä tulossa?
1.1. Tietoa Keski-Suomen luonnon tilastaSelvityksen toteuttaa Suomen ympäristökeskus. Työ on alkanut tammikuussa 2024.Selvitys valmistuu joulukuussa 2024. Osa tuloksista saadaan kesäkuussa 2024.
1.2 Tietoa Keski-Suomen hiilinieluista ja -varastoista nyt ja tulevaisuudessa.Selvityksen toteuttajaksi on valittu FCG Consulting Group Oy. Aloituskokous pidetty ja työ on alkanut tammikuussa 2024.Selvitys valmistuu kesäkuussa 2024.
1.3 Ymmärrystä luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä.Ymmärryksen lisäämiseksi on tehty asiantuntijahaastatteluja marras-joulukuun aikana (11 kpl). Kirjallisuudesta on etsitty tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän, luontokadon torjunnan ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen yhteyksistä ja mahdollisista ristiriitaisuuksista. Hiilineutraali-Keski-Suomi 2030 -tiekartan luontovaikutuksista on julkaistu kysely (DL 19.1.2024). Haastatteluja jatketaan ja järjestetään työpajoja. Julkaistaan yhteenveto luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä ja Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan luontovaikutuksista.