Keski-Suomen ilmastotyö etenee ‒ kerro mielipiteesi tiekartasta!

Keskisuomalaiset haastetaan osallistumaan ilmastotekojen suunnitteluun ja toteuttamiseen Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan avulla. Tiekartan luonnosta voi kommentoida Lausuntopalvelussa syyskuun alkupuolelle asti. 

Löydätkö itsesi tiekartalta? Tämä on kysymys, jonka Keski-Suomen liitto haluaa esittää jokaiselle keskisuomalaiselle. Keski-Suomessa on valmisteltu reilun puolen vuoden ajan Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekarttaa, joka on suunnitelma ja työkalu maakuntastrategian mukaisen päästötasapainon saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Työskentelyssä on edetty vaiheeseen, jossa tiekartan luonnoksesta voi antaa palautetta sähköisen Lausuntopalvelun kautta.

Arjen valintoja 

Ilmastonmuutos saattaa tuntua kaukaiselta asialta, mutta todellisuudessa se on läsnä jokaisen arjessa. Samoin ilmastonmuutosta hillitsevät ilmastoteot ovat aivan arkisia valintoja, joita tehdään esimerkiksi käyttämällä polkupyörää auton sijaan, vaihtamalla öljykäyttöinen ruohonleikkuri perässä vedettävään tai lisäämällä kasvispainotteisen ruoan osuutta arjessa. Kaikki teot eivät ole mahdollisia kaikkialla, mutta jokaisen on mahdollista tehdä jotakin.

Tiekartassa Keski-Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen tähtääviä ilmastotekoja on tunnistettu ja ryhmitelty viiden teeman kautta. Käsiteltävät teemat ovat: Elinkeinot, Energia, Liikkuminen, Maatalous ja metsät sekä Yksilö ja yhteisö. Taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset näkökulmat halutaan huomioida tiekartassa tasapainoisesti ja kokonaiskestävästi.
 

Kestävä ja vähäpäästöinen elinkeinotoiminta savutetaan yritysten teoilla, joita muut toimijat tukevat. Energiantarvetta vähennetään energiatehokkuudella ja jousrtavan energiajärjestelmän keinoin. Tarvittava energia tuotetaan kestävästi uusiutuvilla energiantuotantotavoilla. Liikkumisen tarvetta vähennetään kaavoituksen ja palveluiden kehittämisen keinoin, ja liikutaan monipuolisin tavoin. Tuotantotapoja kehitetään niin maataloudessa, ruokaketjussa kuin metsien hoidossakin. Päästövähennysten lisäksi huolehditaan nhiilivarastoista ja -nieluista. Kestävään elämäntapaan pyritään omin teoin. Tueksi tarvitaan yhteiskunnan päätöksiä ja ohjausta. Omaa ilmastotyötääm tekevät myös erilaiset yhteisöt, mukaan lukien kunnat ja järjestöt.

Vastaa lausuntopyyntöön ja vaikuta

Onko tiekartassa tunnistettu mielestäsi oikeita toimia, vai onko ehkä juuri sinun ilmastotekosi jäänyt tunnistamatta? Entä miten tiekartta saadaan toteutumaan käytännössä? Oletpa sitten keskisuomalainen mökkeilijä, vakituinen asukas tai esimerkiksi järjestön, yrityksen tai kunnan edustaja, nyt on oikea aika kertoa mielipiteesi! Tiekartan luonnoksesta kerätään palautetta Lausuntopalvelun kautta 4.9.2022 asti. Tiekarttaa toteutetaan yhdessä ja siksi on tärkeää, että myös sen sisältö suunnitellaan yhdessä. Kiitos, että olet kartalla!

Lisätiedot:
Suvi Bayr
aluekehitysasiantuntija
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi

Lausuntopalvelun verkkosivuille