Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet

Joutsen keväällä hieman jäisessä järvessä.

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Äänekosken kaupungin verkkosivulla.

Äänekosken kaupunki seuraa aktiivisesti alueen kasvihuonekaasujen kehitystä CO2-raportin avulla. Uusimman raportin mukaan vuonna 2022 Äänekoskella päästöt vähenivät: ilman teollisuutta Äänekosken päästöt laskivat peräti 5 prosenttia, kun keskimäärin CO2-raportin kunnissa ne laskivat neljä prosenttia vuosina 2021-2022. Kuluttajien valinnat näkyvät tuloksissa.

Kaikissa raportin osa-alueissa luvut laskivat tai pysyivät samoina. Päästöt vähenivät mm. kuluttajien sähkönkulutuksessa, sähkölämmityksessä ja teollisuuden sähkölämmityksessä.

– Äänekoskelaiset ovat ottaneet ilmastoasian omakseen ja kuluttajat tekevät kestäviä valintoja. Se näkyy nyt tässä raportissa. Esimerkiksi rakennusten lämmityspäästöjen kehitys menee koko ajan oikeaan suuntaan. Äänekoskella on aktiivisesti vaihdettu kestävämpiin ratkaisuihin, kuten kauko- ja maalämpöön, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen sanoo.

– Suunta on oikea, vaikka työtä on vielä paljon, jotta pääsemme meidän päästövähennystavoitteisiimme. Äänekosken kaupungin strateginen tavoite on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.

Kunnianhimoista ilmastotyötä

Äänekosken kaupunki keskittyy tänä vuonna erityisesti vähäpäästöiseen tieliikenteeseen Vähäpäästöinen tieliikenne -hankkeen avulla. Hanke edistää biopolttoaineiden ja sähkölatausasemien kehittämistä Äänekoskella.

Äänekosken kaupunki oli ensimmäisten suomalaisten kuntien joukossa laskemassa kulutusperusteisia kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2021. 

Äänekoski on ollut myös ensimmäinen keskisuomalainen Hinku-kunta. Hinku on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, johon Äänekoski liittyi ensimmäisenä keskisuomalaisena kuntana vuonna 2019. Hinku-verkoston tavoitteena on 80% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. 

Äänekosken kaupunki onkin ollut jo vuodesta 2013 asti mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS). Sitoumuksen tavoitteena on vähentää kaupungin energiankulutusta sopimuskausittain. Nykyisen sopimuskauden (2017–2025) tavoitteena on 7,5% energiansäästö. 

Äänekosken kaupunki on vahvasti mukana edistämässä Keski-Suomen ilmastotyötä. Pitkäjänteisen ilmastotyönsä ansiosta Äänekoskea pidetään yhtenä edelläkävijöistä koko maakunnassa. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä muiden keskisuomalaisten kuntien sekä Keski-Suomen Liiton kanssa. Maakunnallinen Hiilineutraali Keski-Suomi -tavoite tähtää 80% kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoteen 2007.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö
Hanna Ahonen
0400 893 683
hanna.ahonen@aanekoski.fi 

CO2-raportti 2024: Äänekosken alueelliset kasvihuonepäästöt (pdf).

Lue lisää Äänekosken kaupungin ilmastotyöstä.