Keski-Suomen kunnissa tarve suunnitelmalliselle ilmastotyölle

Keski-Suomen liitto tarjoaa alkuvuoden 2023 aikana Keski-Suomen kunnille maksutonta neuvontaa ilmastotyön rahoitusmahdollisuuksien tunnistamisessa ja rahoituksen hakemisessa. Kevään ajan kestävä toiminta on osa ympäristöministeriön rahoittamaa Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanketta ja sen toteuttavat Sitowise Oy:n asiantuntijat.  
 
Rahoitusneuvonnan taustaksi kerättiin tietoa kuntien ilmastotyöstä halukkaille kunnille tehdyllä kuntakohtaisella haastattelulla. Tähän alkukartoitukseen osallistui vuoden 2022 marras–joulukuussa 17 keskisuomalaisen kunnan edustajia. Haastatteluissa käsiteltiin seuraavia kuntien ilmastotyön teemoja: 

  • Ilmasto- ja ympäristötyön nykytilanne 
  • Ilmastotyön haasteet ja onnistumiset 
  • Resurssointi ja rahoitus 
  • Kumppanuudet ja yhteistyö 
  • Osaaminen 
  • Ilmastotyön tavoitetila 

Lisää resursseja ja vuorovaikutusta 

Kuntien edustajien mukaan Keski-Suomen kunnissa yksi suurimmista esteistä ilmastotyön toteuttamiselle on tällä hetkellä resurssien puute, mikä mainittiin lähes jokaisessa haastattelussa. Toisaalta osassa haastatteluihin osallistuneissa kunnissa nähtiin, että poliittinen ilmapiiri on kehittynyt aiempaa myönteisemmäksi, mikä esimerkiksi lisää ilmastotyön huomioimista kuntastrategioissa ja sitä kautta myös kuntien toiminnassa.  

Kartoituksessa ilmeni, että ilmastotyön strategisen tavoitetason määrittäminen, resurssien kohdentaminen ja työn organisointi kunnassa vaativat kuitenkin lisää huomiota. Ilmastotyön lisäämiselle ylipäätään nähtiin tarvetta, samoin vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämiselle sekä kunnan sisällä että eri yhteistyökumppaneiden välillä.  
 
Alkukartoituksen raporttiin voi tutustua verkkosivuillamme.

Kuntien tarpeisiin on jo etsitty ratkaisuja ja rahoitusmahdollisuuksia työpajatyöskentelyllä. Työpajoissa syntyneitä, ilmastotyön edistämistä tukevia hankeideoita kehitetään kevään aikana eteenpäin kuntien edustajien ja ilmastotyön rahoituksen asiantuntijoiden yhteistyöllä. 
 
Lisätiedot: 
 
Heli Nukki 
vanhempi asiantuntija, Sitowise Oy  
p. 044 427 9930 
 
Jenni Isopahkala 
viestintäasiantuntija, Keski-Suomen liitto 
jenni.isopahkala@keskisuomi.fi   
p. 040 640 1994