Päästöseuranta- ja skenaariotyökalut kuntien ilmastotyön tukena 

Mihin suuntaan kunnan ja maakunnan kasvihuonekaasupäästöt kehittyvät? Entä millaisilla toimenpiteillä tavoitellut päästövähennykset voidaan saavuttaa? Keski-Suomen liiton järjestämässä ilmastotyöpajassa saatiin tietoa ja päästiin kokeilemaan ilmastotyön tueksi kehitettyjä hyödyllisiä päästöseuranta- ja skenaariotyökaluja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkija Santtu Karhisen johdolla. Tilaisuus oli osa ympäristöministeriön rahoittamaa Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanketta.  

Päästöseurantatyökalu 

Päästöseurantatyökalu päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Työkalun tuoreimmat tiedot ovat vuoden 2021 kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotietoja, joiden laskentatavat eivät ole täysin yhteneväiset lopullisen laskennan kanssa. Tästä syystä lopulliset keväällä 2023 julkaistavat vuoden 2021 tulokset voivat muuttua ennakkotiedon luvuista. 
 
Pikaohje työkalun käyttämiseen: 
 
1. Mene päästöseurantatyökalun verkkosivulle ja valitse valikosta haluamasi kunta tai maakunta,  laskentamenetelmä sekä vertailuvuosi. Huom! Raksimalla kohdan ”vertaa ennakkotietoon” käytetään uusinta ennakkotietoa, joka voi kuitenkin muuttua lopullisesta laskennasta.  

2. Saat näkyville alueen kokonaispäästöt valitulta vertailuajalta, päästöt per asukas ja päästöjen jakautumisen eri sektoreille vertailuvuonna ja tuoreimmassa aineistossa. Päästöjen muodostuminen on kuvattu tarkemmin jakaumaa selittävässä taulukossa. Kaikki päästöt vuosittain löytyvät taulukon alareunasta kohdasta ”Näytä vuosittainen data”. Huom! Taulukon saa kopioitua helposti kohdasta ”copy”.  

3. Verrataksesi päästölukemia esimerkiksi toisen kunnan tai koko maakunnan lukemiin, lataa päästötiedot Excel taulukkona sivun alareunasta ja tee uusi haku vertailuun haluamastasi alueesta ja lataa Exceliin myös vertailualueen tiedot.  
 
Hiilineutraalisuomi.fi -verkkosivulle on koottu tarkempaa tietoa työkalun laskentamenetelmästä. 

Skenaariotyökalu 

 Skenaariotyökalun avulla päästään puolestaan luomaan ja kokeilemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen erilaisia tulevaisuuspolkuja. Työskentelyn lähtökohdaksi kunnille on laadittu perusskenaario, jonka lisäksi käyttäjä voi määritellä suurempiin päästövähennyksiin johtavia lisätoimenpiteitä. Sovelluksessa käyttäjä saa suuntaa antavan arvion, minkä verran eri toimenpiteet vaikuttavat päästötavoitteisiin, ja sen avulla voi karkeasti arvioida, minkälaisia tekoja tavoitteiseen pääsemiseksi tarvitaan. 
 
Pikaohje työkalun käyttämiseen:
 
1. Mene skenaariotyökalun verkkosivulle ja valitse valikosta oikea kunta. Huomaa, että Aloitus-osion alta voit tallentaa skenaariosi milloin vain kohdassa ”tallenna” ja jatkaa sitä myöhemmin itse tai jakaa toiselle työstettäväksi. Skenaariota jatketaan tuomalla tallennettu tiedosto kohdassa ”tuo”.  

2. Valitse vertailu- ja tavoitevuosi. Mikäli uskot väkiluvun kehityksen tulevan poikkeamaan Tilastokeskuksen väestöennusteesta, aseta kohtaan uusi arvio.  

3. Mukauta eri sektorien (rakennusten energiankulutus, tieliikenne, maatalous ja muut sektorit) lukuja tavoitteiden mukaisesti. Huom! Voit hyödyntää työkalua paitsi suunnitteluun myös kokeiluihin, minkä verran mikäkin toimenpide vaikuttaa päästöjen syntymiseen.  

4. Voit lopuksi muokata myös sähkön päästökertoimen lukua ja lisätä arvion päästöhyvityksistä (alueella tuotettu ja verkkoon myyty tuulivoima-, aurinkoenergia- tai biokaasutuotanto, sekä maankäyttösektorin päästövähennykset ja nieluja lisäävien toimien vaikutus). 

Skenaariotyökalun verkkosivuilta löytyy linkki työkalun käyttämisen ohjevideoon ja menetelmäkuvaukseen sekä lisätietoa muun muassa laskentaperiaatteista.  

Työpajat jatkuvat 15.3. 

Tulevina keskiviikkoina etätyöpajat jatkuvat uusilla teemoilla. 15.3. aiheena on Kunnan ilmastotyö – teot ja suunnitelma, 29.3. Vähähiiliset hankinnat ja 5.4. Ilmastoviestintä.  Voit ilmoittautua yksittäiseen tilaisuuteen tai koko sarjaan verkkolomakkeella. Tarkemmat tiedot tilaisuuksien puhujista täydentyvät tämän verkkosivuston tapahtumakalenteriin. 

Tervetuloa saamaan tietoa, keskustelemaan ja oppimaan yhdessä ilmastotyöstä! 
 
Lisätiedot: 

Suvi Bayr, aluekehitysasiantuntija (ilmastotyö)  
suvi.bayr@keskisuomi.fi 
p. 040 652 3848