Suvi Bayr esittelee salissa istuvalle yleisölle ilmastotyön ajankohtaisia kuulumisia seinälle heijastetun esityksen avulla.

Ilmastotyö jatkuu, vaikka linjaukset muuttuvat

Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön ja Elämän kestävä Äänekoski -hankkeet järjestivät Keski-Suomen kuntien ilmastotapaamisen Äänekoskella 17.8.2023. Päivän aikana koettiin yhteistyön merkityksellisyyttä tärkeiden asioiden äärellä.

Äänekosken kaupungintalon korkea ja valoisa kokoustila täyttyi vilkkaasta puheensorinasta, kun Keski-Suomen kuntien ilmastotapaaminen keräsi yhteen nelisenkymmentä ilmastoasioiden parissa työskentelevää. 17 kunnasta saapuneet osallistujat jakoivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan toimialojen mukaan jaetuissa ryhmissä. Puheenvuoroissa korostui, että tärkeä osa päivän antia ovat vertaiskeskustelut, jotka antavat tukea, iloa ja intoa tärkeään työhön.

Ilmastonmuutosta ei ole peruttu

Aluekehitysasiantuntija Suvi Bayr Keski-Suomen liitosta kertoi ilmastoasioiden ajankohtaisista kuulumisista havainnollistavasti. Samaan aikaan, kun äärimmäiset luonnonilmiöt lisääntyvät, uudessa hallitusohjelmassa on kumottu keväällä tehty lakimuutos kuntien ilmastosuunnitelmavelvoitteesta. Samalla myös kuntien rahoitushaku ilmastosuunnitelmien laatimiseksi on suljettu.

– Vaikka poliittiset linjaukset ovat muuttuneet pienessä ajassa nopeasti, ilmastotyön tarve ei ole ainakaan vähentynyt. Tämä on nähtävissä muun muassa ympäristöministeriön tuottamasta ilmastovuosikertomuksesta. Ilmastonmuutosta ei ole peruttu, esimerkiksi heinäkuu oli kuumin kuukausi, mitä maapallolla on koskaan mitattu, Bayr muistutti.

Ilmastotyö jatkuukin Keski-Suomessa aktiivisesti. Useat kunnat ovat verkostoituneet keskenään ilmastotyön suunnittelussa ja hankkeistamisessa, ja uusia tunnusteluja erilaisesta yhteistyöstä tehdään. Etenkin pienemmissä kunnissa on koettu korvaamattoman tärkeäksi virinnyt yhteistyö, joka paikkaa resurssivajetta. Kaikkea ei tarvitse tietää, osata tai tehdä yksin.

Äänekoski on ilmastotyön edelläkävijäkunta

Kokoustilan seinällä näkyy esitys Äänekosken ilmastotyöstä. Kaksi naista seisovat edessä esittämässä aineistoa.

Kunnilla on iso rooli paitsi ilmastotyön toteuttajana, myös mahdollistajana ja ohjaajana. Ne ohjaavat toimintaa esimerkiksi kaavoituksen, liikennesuunnittelun ja ympäristökasvatuksen keinoin. Parhaimmillaan ilmastonäkökulma toimii läpileikkaavana strategiana ja hyvänä työvälineenä kaikessa kunnan toiminnassa.

Ilmastopäivässä kuultiin Äänekosken kaupungin monipuoliset esittelyt ilmastonäkökulman huomioimisesta muun muassa johtamisessa ja päätöksenteossa, ympäristösuunnittelussa, kasvatuksessa, viestinnässä, ruokapalveluissa, liikunnassa ja hankinnoissa. Kaupungin eri toimialojen puheenvuoroissa korostettiin asiasta innostuneiden työntekijöiden ja onnistuneen viestinnän merkitystä asioiden toteuttamisessa ja näkyväksi tekemisessä.

Äänekosken kaupunki on Keski-Suomessa yksi ilmasto- ja ympäristötyön edelläkävijäkunnista. Kaupunki on sisällyttänyt ilmasto- ja ympäristönäkökulman vahvasti strategiaansa ja jalkauttanut sen myös eri toimialojen tekemiseen. Äänekoski on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa ja liittyi ensimmäisenä Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkostoon Keski-Suomesta. Kaupunki edistää ilmastotyötään myös ympäristöministeriön rahoittaman Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on integroida ilmasto- ja kiertotaloustyö pysyväksi osaksi kunnan toimintaa, ja esimerkkien valossa työssä on myös onnistuttu.

Uusia tuulia

Ilmastotapaaminen oli samalla yhden ilmastotyökokonaisuuden päätöstilaisuus. Keski-Suomen liiton koordinoima ja ympäristöministeriön rahoittama Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanke päättyy elokuun lopussa. Keski-Suomen liitossa ja kunnissa on käynnistymässä kuitenkin uusia ilmastotyötä tukevia hankkeita ja muita toimenpiteitä, joilla tuetaan maakunnan kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Olethan mukana tässä tärkeässä työssä?

Lisätiedot:

Suvi Bayr
aluekehitysasiantuntija
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi
040 652 3848

Kolme naista keskustelemassa pöydän ääressä. Taustalla näkyy aurinkoa kuvaava lasimaalaus.