Miten ilmastotyö etenee Keski-Suomessa? – Vastaa kyselyyn!

Keski-Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2022 hyväksytty Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta kokoaa toimenpiteitä, joilla pyritään tähän tavoitteeseen. Tiekarttaa laadittiin laajassa yhteistyössä (keskisuomalaisten) toimijoiden kanssa. Nyt, kun tiekartan hyväksymisestä on kulunut vuosi, on aika ensimmäisen kerran selvittää, miten tiekartan toimenpiteet eli ilmastotyö etenee Keski-Suomessa.

Tiekartassa on suuria ja pieniä toimenpiteitä, kaikenlaisille toimijoille yhteiskunnan eri sektoreilla. Toimenpiteet on tiekartassa ryhmitelty viiden teeman alle, jotka ovat Elinkeinot, Energia, Liikkuminen, Maatalous ja metsät sekä Yksilö ja yhteisö.

  • Elinkeinot Kestävä ja vähäpäästöinen elinkeinotoiminta saavutetaan yritysten teoilla, joita muut toimijat tukevat.
  • Energia Energiantarvetta vähennetään energiatehokkuuden ja joustavan energiajärjestelmän keinoin. Tarvittava energia tuotetaan kestävästi uusiutuvilla energiantuotantotavoilla.
  • Liikkuminen Liikkumisen tarvetta vähennetään kaavoituksen ja palveluiden kehittämisen keinoin ja liikutaan monipuolisin, kestävin tavoin.
  • Maatalous ja metsät Tuotantotapoja kehitetään niin maataloudessa, ruokaketjussa kuin metsien hoidossakin. Päästövähennysten lisäksi huolehditaan hiilivarastoista ja -nieluista.
  • Yksilö ja yhteisö Kestävään elämäntapaan pyritään omin teoin. Tueksi tarvitaan yhteiskunnan päätöksiä ja ohjausta. Omaa ilmastotyötään tekevät myös erilaiset yhteisöt ml. kunnat ja järjestöt.

Tiekartan hyväksymisestä on jo vuosi ja on aika selvittää, miten tiekartan toimenpiteet ovat edenneet eri puolilla maakuntaa. Kerro meille konkreettisia esimerkkejä omasta elämästäsi, organisaatiosta tai muualta Keski-Suomesta. Käytämme esimerkkejä tiekartan edistymisen seurantaan sekä Keski-Suomen ilmastotyön viestintään. Kysely on auki lokakuun 2023 loppuun asti ja tietoa siitä saa mielellään jakaa myös eteenpäin.

Linkki kyselyyn

Kuvituskuva, jossa mies kiikaroi viljapellolla