Maakuntahallitus hyväksyi Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan

Maakuntahallitus hyväksyi Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan kokouksessaan 23.9.2022 valmistelijoille suunnattujen kiitosten kera. Tälle verkkosivustolle koostettu tiekartta on laadittu maakuntahallituksen toimeksiannon mukaisesti Keski-Suomen liiton omana työnä yhteistyössä useiden eri sidosryhmien kanssa. Tiekartta luo suuntaviivat Keski-Suomen strategian merkittävälle tavoitteelle olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta tunnistaa tärkeimmät asiat ja kokonaisuudet hiilineutraalin maakunnan saavuttamiseksi, auttaa Keski-Suomen yrityksiä, kuntia ja muita yhteisöjä siirtymään kohti hiilineutraalia toimintaa sekä innostaa yhteisöt tarttumaan toimenpiteisiin. Tiekartta on sisällöltään laaja-alainen ja sen sisältöä on valmisteltu viiden teeman avulla. Teemat ovat: energia, elinkeinot, liikkuminen, maatalous ja metsät sekä yksilö ja yhteisö.

Tiekarttatyön tukena jatkaa erillinen seurantaryhmä. Maakuntahallitus nimesi ryhmään samat viisi edustajaa, jotka toimivat tiekartan ohjausryhmässäkin. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii Leila Lindell

Uutinen maakuntahallituksen kokouksesta löytyy Keski-Suomen liiton verkkosivulta.