Äänekosken kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma etenee

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Äänekosken kaupungin verkkosivulla.

Kohti toimivampia reittejä!

Kuvituskuvassa kaksi polkupyörää sillalla.
Äänekosken kaupunki on ottanut merkittäviä askeleita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Äänekosken kaupunki on saanut Traficomin 18 000 euron rahoituksen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tekemiseen ja kaupunki järjesti keväällä asukaskyselyn, jonka vastauksia hyödynnetään ohjelman laatimisessa. Hanke on osa Äänekosken kaupungin aktiivista ilmasto- ja ympäristötyötä.

Ohjelmaa laaditaan yhdessä asukkaiden kanssa

Asukaskyselyyn saatiin 85 vastausta. Suurin osa vastaajien liikkumisesta on autoilupainotteista, mutta kyselyn vastauksissa näkyy, että äänekoskelaiset arvostavat kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia. Vastauksista nousi erityisesti se, että asukkaat valitsevat tietoisesti usein pyörän vaihtoehtona autolle.

Pyöräilyn houkuttelevuutta haittaavat kuitenkin puutteet infrastruktuurissa. Asukkaat antoivat Äänekosken pyöräilyolosuhteille asteikolla 0-4 arvosanan 2, mikä viittaa selkeään kehitystarpeeseen.

– Asukaskyselystä nousi, että äänekoskelaiset ovat aktiivisia liikkujia, mutta olosuhteissa olisi parantamisen varaa. Äänekoskelle halutaan parempia ja turvallisempia kävely- ja pyöräilyreittejä ja kaupungilla on vahva tahtotila edistää sitä, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen sanoo.

– Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja hyödyntää myös asukkaiden näkemyksiä liikkumisen sujuvoittamiseksi. Näin epäkohdat voidaan tunnistaa ja niihin voidaan kohdentaa oikeanlaisia toimenpiteitä ja niin, että kehittämistoimet vastaavat kaupunkilaisten tarpeita. Toimenpiteet voivat vaihdella yksinkertaisista ja edullisista toimista kalliimpiin väyläparannuksiin, rakennuttaja Jukka Karppinen sanoo.

Kun ohjelma on valmis, Äänekosken kaupungilla on mahdollisuus hakea tukea Traficomilta puolet hankkeiden kustannuksista.

– Yhteistyö asukkaiden, kaupungin ja rahoittajan välillä on avain sujuvampaan ja viihtyisämpään kävelyn ja pyöräilyn arkeen Äänekoskella, Hanna Ahonen sanoo.

Myös luottamushenkilöt on kutsuttu mukaan ohjelman laatimiseen ja heille järjestettiin kevään aikana kysely, jonka vastaukset huomioidaan ohjelmassa.

Viime vuonna Liikuntafoorumin yhteydessä kerättiin asukkaiden kokemuksia kävely- ja pyöräilyreiteistä, ja myös ne vastaukset tullaan hyödyntämään.

Huikeita maisemia ja monttuja

Äänekosken kaupungin väki teki kesäkuun alussa pyöräillen maastokäynnin Äänekoskella ja ryhmä pyöräili yhden iltapäivän aikana 13 kilometrin lenkin tehden huomioita reitin varrelta.

– Äänekosken kävely- ja pyöräilyreitit luonnon ja vesistöjen äärellä ovat todella kauniita, eikä yhtä kauniita reittejä ole kaikissa kaupungeissa. Se on ehdoton Äänekosken rikkaus ja sitä haluamme parantaa jatkossakin ja reittien toimivuutta pitää kehittää, Ahonen sanoo.

Huomioita tehtiin myös epäkohdista, kuten reittien ja asfaltin kunnosta, montuista, liikennemerkeistä, opasteista, pyöräpysäköintimahdollisuuksista ja levähdyspaikkojen penkeistä. Kaupunki huolehtii havaintojen korjaamisesta ja ne huomioidaan edistämisohjelmassa.

Asukkaat voivat ilmoittaa havaintojaan kaupungille palautepalvelun kautta aanekoski.fi/palaute.

Kaupungin ja eri sidosryhmien yhteisessä työpajassa 11.6.2024 käytiin läpi asukaskyselyn tuloksia ja parhaat käytännöt muualta ja pohdittiin, millaisia kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia Äänekoskelle halutaan. Työpajassa oli mukana mm. kaupungin eri toimialojen työntekijöitä, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajat.

– Meillä oli todella aktiivinen ja innostunut työpaja, Ahonen kiittää.

Työpajatyöskentelyä jatketaan syyskuussa. Hanke päättyy ja Äänekosken kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma valmistuu vuoden 2024 lopussa.

Asukaskyselyn arvontavoittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä.

Lisätietoja:

Rakennuttaja Jukka Karppinen, 040 559 1632, jukka.karppinen@aanekoski.fi

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi