LUMOAVA

Joutsen ja kaksi sorsaa vedessä.

Kysely: Millaisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia Keski-Suomessa tehdään?  

Luonnon monimuotoisuutta voidaan turvata ja lisätä monenlaisin keinoin, esimerkiksi perustamalla niittyjä, suosimalla pölyttäjille tärkeitä kasveja tai valitsemalla materiaaleja, joiden hankinnasta aiheutuu mahdollisimman vähän vaikutuksia luontoon. Keinovalikoima on laaja ja luonnon […]

Kysely: Millaisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia Keski-Suomessa tehdään?   Read More »

LUMOAVA
Hevosia metsäisellä laitumella. Hevoset laiduntavat perinneympäristöä.

Keski-Suomen luonnon monimuotoisuusselvitys summaa maakunnan luonnon nykytilan

Tiedote on alun perin julkaistu Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla. Tänä vuonna päivitetään tietämys Keski-Suomen luonnon tilasta ajan tasalle Keski-Suomen ELY-keskuksen käynnistämässä luonnon monimuotoisuusselvityksessä. Selvityksessä kootaan kattavasti yhteen olemassa olevaa paikkatietopohjaista luontotietoa

Keski-Suomen luonnon monimuotoisuusselvitys summaa maakunnan luonnon nykytilan Read More »

LUMOAVA, Yleinen
Kuvituskuvassa kaksi henkilöä katsoo peltoaukion laidalla kohti aurinkoa.

Luonto- ja ilmastoteemat näkyvät vaihtelevasti Keski-Suomen strategioissa

Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi –hankkeessa (LUMOAVA) selvitettiin luonto- ja ilmastoteemojen esiintyvyyttä maakunnan strategioissa ja ohjelmissa. Esiintyvyys on vaihtelevaa.  LUMOAVA-hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa teemoja ja tilanteita, joissa Keski-Suomessa luonto-

Luonto- ja ilmastoteemat näkyvät vaihtelevasti Keski-Suomen strategioissa Read More »

Kuntien ilmasto- ja luontotyö, LUMOAVA, Yleinen
Kangasmetsää. Puiden runkojen välistä siivilöityy auringon säteitä.

Keski-Suomen hiilivarastoja ja hiilinieluja koskeva selvitys käynnistyy 

Keski-Suomen liitossa käynnistyy selvitys Keski-Suomen hiilivarastoista ja hiilinieluista. Hiilivarastot ja -nielut ovat kasvihuonekaasupäästöjen ohella keskeinen osa ilmastotyötä. Selvitys tuo hiilivarastoista ja -nieluista kaivattua lisätietoa, joka vahvistaa tietoon pohjautuvaa ilmastotyötä ja

Keski-Suomen hiilivarastoja ja hiilinieluja koskeva selvitys käynnistyy  Read More »

LUMOAVA, Yleinen
Kuvituskuvassa on kaksi henkilöä, joista toinen kuvaa kännykällä kasvia. Toinen henkilö katsoo kuvaajaa. Taustalla on punainen rakennus ja aurinkovarjo.

Minkälaisia vaikutuksia Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan toimilla on luonnon monimuotoisuuteen? 

Keski-Suomella on maakuntastrategiassa kunnianhimoiset tavoitteet saavuttaa hiilineutraalius sekä pysäyttää luontokato maakunnassa vuoteen 2030 mennessä. Näillä tavoitteilla vastataan kahteen globaaliin kriisiin: ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen eli luontokatoon. Globaalien ongelmien hillinnän

Minkälaisia vaikutuksia Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan toimilla on luonnon monimuotoisuuteen?  Read More »

LUMOAVA, Yleinen
Vanhempi, harmaatukkainen nainen on kumartunut metsässä esittelemään pienelle pojalle naavaa., jota poika osoittaa ihmettelevän näköisenä sormellaan.

Vauhtia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja edistämiseen Keski-Suomessa

Keski-Suomessa ryhdytään vauhdittamaan toimia luonnon monimuotoisuuden hyväksi Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteishankkeella: Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA). Luonto- ja ilmastotieto aluekehityksen perustaksi Keski-Suomen tavoitteena ​on kytkeä ilmastonmuutoksen

Vauhtia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja edistämiseen Keski-Suomessa Read More »

LUMOAVA