Kysely: Millaisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia Keski-Suomessa tehdään?  

Kuvituskuvassa joutsen ja kaksi sorsaa vedessä.

Luonnon monimuotoisuutta voidaan turvata ja lisätä monenlaisin keinoin, esimerkiksi perustamalla niittyjä, suosimalla pölyttäjille tärkeitä kasveja tai valitsemalla materiaaleja, joiden hankinnasta aiheutuu mahdollisimman vähän vaikutuksia luontoon. Keinovalikoima on laaja ja luonnon monimuotoisuutta voidaankin lisätä monilla eri tasoilla, niin kotipihassa kuin kunnan, yhdistyksen tai yrityksen toiminnassa.  

Kartoitamme Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA) -hankkeessa* keskisuomalaisten yrityksen, kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja muiden toimijoiden toteuttamia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia ja toiveita, miten hankkeemme voisi parhaiten auttaa toimijoita luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa.  

Kartoitusta tehdään kyselyllä, johon pääsee vastaamaan seuraavan linkin kautta: linkki Webropol-kyselyyn.

Kysely koostuu monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä. Kyselyssä voi vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan. Kyselyyn voi vastata riippumatta siitä, onko organisaatioissa tehty luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia vai ei. Kysely on auki 14.4.2024 asti.   

Mikäli sinulla on kysyttävää kyselyyn liittyen tai haluat lisää tietoa hankkeesta, ota yhteyttä:  Enni Huotari, enni.huotari@keskisuomi.fi, +358406759945  

Tervetuloa vastaamaan! Kyselyä saa myös mielellään välittää eteenpäin. 

* Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA) -hanke konkretisoi globaalien kriisien: ilmastonmuutoksen ja luontokadon, hillintää paikalliselle tasolle. Hankkeessa luodaan keinoja ja ymmärrystä käsitellä jatkossa maakunnallisella tasolla, Keski-Suomessa, luontokadon torjuntaa ja ilmastonmuutoksen hillintää yhtä aikaa. Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen toteuttama hanke jatkuu 31.12.2025 asti ja saa rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Lisätietoa LUMOAVA-hankkeesta verkkosivulla.  

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus -logot