Vanhempi, harmaatukkainen nainen on kumartunut metsässä esittelemään pienelle pojalle naavaa., jota poika osoittaa ihmettelevän näköisenä sormellaan.

Vauhtia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja edistämiseen Keski-Suomessa

Keski-Suomessa ryhdytään vauhdittamaan toimia luonnon monimuotoisuuden hyväksi Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteishankkeella: Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA).

Luonto- ja ilmastotieto aluekehityksen perustaksi

Keski-Suomen tavoitteena ​on kytkeä ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillinnän työ yhteen, mahdollistaa luonto- ja ilmastotietoon perustuva kestävä aluekehitys, sekä tuottaa tietoa ja saada tutkimustieto laajasti käyttöön maakunnassa. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa uutta liiketoimintaa luontokadon torjunnasta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä ja lisätä luonnonhoidon osaamista. ​

Tärkeisiin tavoitteisiin etsitään ratkaisuja Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteishankkeella. Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA) -hankkeen pidemmän aikavälin tavoitteena ​on pysäyttää luontokato ja saavuttaa hiilineutraalius Keski-Suomessa vuoteen 2030 mennessä sekä luoda elinvoimaista ja kokonaiskestävää Keski-Suomea, jossa niin luonto kuin ihminenkin voivat hyvin. Hankkeen tavoitteet ja toiminta pohjautuvat maakunnan strategiaan.

– Olemme Keski-Suomessa ottaneet tavoitteeksemme pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2030 mennessä. Tarvitsemme uusinta tutkimustietoa, jotta tunnistamme meille tärkeimmät toimenpiteet. On tärkeää, että tartumme työhön nyt. Monimuotoisuustyössä moni naapurimaakunta on jo meitä edellä, avaa aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta.

Paikallistason ratkaisuja globaaleihin kriiseihin

Globaalit kriisit, ilmastonmuutos ja luontokato etenevät vauhdilla ja vaikuttavat voimakkaasti tulevaisuuteemme. Ne vaikuttavat luonnon ja ihmisen hyvinvointiin sekä talouteen jo nyt, ja tulevaisuudessa yhä enemmän, jos hillinnässä ei onnistuta.

Maailman talousfoorumin arvion mukaan luontokato ja ilmastonmuutos ovat kaksi kolmesta suurimmasta pitkän aikavälin riskistä taloudelle. Paikallistasoa ajatellen kriisit ovat keskenään erilaisia. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta ei ole väliä, missä päästöjä vähennetään, kunhan vähennetään. Luontokadon kohdalla taas paikallisilla teoilla vaikutetaan suuren kokonaisuuden lisäksi erityisesti juuri paikallisen luonnon tilaan. Paikallisten tekojen pohjalle tarvitaan myös paikallista tietoa luonnon tilasta. Hankkeen alkuvaiheessa keskitytäänkin luontotiedon tuottamiseen ja kokoamiseen.

– Tietoa on jo olemassa, mutta se on hajanaista ja vaikeasti löydettävissä. Hankkeessa parannetaan olemassa olevan luontotiedon saavutettavuutta, ja siten edistetään tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä. Lisäksi luontotietoa analysoimalla muodostetaan parempi kokonaiskäsitys Keski-Suomen luonnon tilasta, kuvaa luonnonvarayksikön päällikkö Johanna Viljanen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Luontokadon ja ilmastonmuutoksen kytkökset

Luontokato ja ilmastonmuutos ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Ilmastonmuutos esimerkiksi vauhdittaa luontokatoa muokkaamalla lajien elinympäristöjä lajien sopeutumisvauhtia nopeammin. Samalla ongelmien ratkaisukeinoissa pitää olla tarkkana. Esimerkiksi päästöttömän uusiutuvan energian tuotantomuodot tuulivoima ja aurinkovoima vähentävät maakunnan ilmastopäästöjä, mahdollistavat omavaraista energiantuotantoa ja tuovat maakuntaan tuloja. Samalla ne lisäävät maankäytön muutospaineita ja niillä on myös luontovaikutuksia.

Ratkaisuja ongelmiin, luontokatoon ja ilmastonmuutokseen, on tähän asti kaikilla tasoilla usein haettu erikseen ja vaatii uudenlaista ajatustapaa ja osaamista huomioida ne yhdessä.

– Ilmastonmuutosta ja luontokatoa on ratkottava yhdessä. Hienoa, että Keski-Suomi on ensimmäisten maakuntien joukossa kytkemässä näitä asioita yhteen, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Suvi Bayr Keski-Suomen liitosta.

LUMOAVA-hankkeelle on myönnetty rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Rahoituksen myöntäjä on Keski-Suomen liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 423 922 euroa ja hankeaika 1.9.2023–31.12.2025. Hankkeen etenemistä voi seurata LUMOAVA-hankkeen verkkosivulla.

Lisätietoja:

Suvi Bayr
aluekehitysasiantuntija
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi
040 652 3848

Enni Huotari
projektiasiantuntija
enni.huotari[at]keskisuomi.fi
040 675 9945

Kristiina Nyholm
biologi
kristiina.nyholm[at]ely-keskus.fi
0295024194

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus -logot