Kuvituskuvassa on kaksi henkilöä, joista toinen kuvaa kännykällä kasvia. Toinen henkilö katsoo kuvaajaa. Taustalla on punainen rakennus ja aurinkovarjo.

Minkälaisia vaikutuksia Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan toimilla on luonnon monimuotoisuuteen? 

Keski-Suomella on maakuntastrategiassa kunnianhimoiset tavoitteet saavuttaa hiilineutraalius sekä pysäyttää luontokato maakunnassa vuoteen 2030 mennessä. Näillä tavoitteilla vastataan kahteen globaaliin kriisiin: ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen eli luontokatoon. Globaalien ongelmien hillinnän konkretisoiminen paikallisen tason teoiksi on edellytys niiden ratkaisemiselle. 

Luontokato ja ilmastonmuutos ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Ilmastonmuutos esimerkiksi vauhdittaa luontokatoa muokkaamalla lajien elinympäristöjä lajien sopeutumisvauhtia nopeammin. Toisaalta myös ongelmien ratkaisukeinoissa pitää olla tarkkana. Esimerkiksi päästöttömän uusiutuvan energian tuotantomuodot tuulivoima ja aurinkovoima lisääntyvät nopeasti. Ne vähentävät maakunnan ilmastopäästöjä, mahdollistavat omavaraista energiantuotantoa ja tuovat maakuntaan tuloja. Samalla ne lisäävät maankäytön muutospaineita ja niillä on vaikutuksia ympäröivään luontoon. 

Tehokkain ja todennäköisesti ainoa mahdollinen tapa on ratkaista ilmastonmuutos ja luontokato yhdessä ja samaan aikaan. Se vaatii ajatustavan laajentamista ilmastopäästöistä luontovaikutuksiin. Vuonna 2022 julkaistu Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta tavoittelee hiilineutraalia maakuntaa vuoteen 2030 mennessä. Nyt on syytä laajentaa näkökulmaa ja tähdätä kohti Keski-Suomen luonto- ja ilmastotiekarttaa 2030.  

Ensimmäisenä askeleena tunnistamme nykyisen ilmastotiekartan toimenpiteiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Myöhemmin tiekarttaa myös muokataan ja täydennetään huomioimaan luontokato kokonaisuudessaan. Onko sinulla tietoa, ymmärrystä ja näkemystä Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartan toimien vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen? Vastaa kyselyyn ja auta meitä tunnistamaan erilaisia vaikutuksia ja yhteyksiä. Verkkokysely on auki kaikille kiinnostuneille 19.1.2024 asti (päivitetty 19.1., vastausaikaa on jatkettu 31.1. asti). Linkki Webropol-kyselyyn.

Kysely on osa Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA)-hanketta, joka konkretisoi globaalien kriisien: ilmastonmuutoksen ja luontokadon, hillintää paikalliselle tasolle. Ratkaisuja ongelmiin, luontokatoon ja ilmastonmuutokseen, on tähän asti kaikilla tasoilla usein haettu erikseen ja vaatii uudenlaista ajatustapaa ja osaamista huomioida ne yhdessä. Hankkeessa luodaan keinoja ja ymmärrystä käsitellä jatkossa maakunnallisella tasolla, Keski-Suomessa, luontokadon torjuntaa ja ilmastonmuutoksen hillintää yhtä aikaa. Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen toteuttama hanke jatkuu 31.12.2025 asti ja saa rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Lisätietoa LUMOAVA-hankkeesta verkkosivulla.

EU:n osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus -logot